Nostalgia

i smile now

i smile now - click to view

Alone

Alone - click to view

Category: Nostalgia

strong!

strong! - click to view

Category: Nostalgia

backroads...

backroads...- click to view

Category: Nostalgia

Alike

Alike- click to view

competition

competition - click to view

Category: Nostalgia
See more

© Gerry Mattia 2024
© “Patio Poetry” 2000 - 2024